Stichting Vajra stelt het bijzonder op prijs als u voor een jaarlijkse donateursbijdrage een machtiging invult. Hiermee geeft u aan dat u Stichting Vajra een warm hart toedraagt.

Machtigen kan door deze machtigingskaart te downloaden en in te vullen.
U bepaalt zelf welk bedrag u wilt doneren. Uiteraard kunt u ook besluiten om een specifiek project op regelmatige basis te ondersteunen. Het is belangrijk dat u naast het bedrag (en eventueel de specifieke bestemming ervan) aangeeft of u het bedrag per kwartaal, per half jaar of per jaar of afgeschreven wilt hebben. De machtiging kunt u op elk gewenst moment intrekken. Indien u eenmalig een bedrag wilt overmaken, kunt u dat hier doen.