Stichting Vajra zich vanaf zijn oprichting bezig gehouden met:

Gezondheidszorg
Educatie
Landbouw
Milieu
Mensenrechten

De laatste 5 jaar is de aandacht vrijwel helemaal gericht op Educatie. De bouw van de Vajra Academy is daar het voorbeeld van.