De volgende personen hebben zitting in het comité:

prof. mr. Jenny Goldschmidt, emeritus hoogleraar Rechten van de Mens, plv. directeur Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), Universiteit Utrecht voormalig voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB)
‘Ik steun het werk van Vajra graag. Het gaat hier om een groep enthousiaste, professionele vrijwilligers die met veel inzet probeert werkelijk een bijdrage te leveren om moeilijke levensomstandigheden in Nepal te verbeteren, op een kleinschalige en directe manier.’

prof. dr. Niek Klazinga, hoogleraar Sociale Geneeskunde AMC, Universiteit van Amsterdam
‘Stichting Vajra probeert op een laagdrempelige en praktische manier, samen met de Nepalezen zelf, te werken aan een structurele verbetering van de hygiëne, ziektepreventie en elementaire gezondheidszorg in afgelegen arme streken van het land. Het gaat hen echt om duurzaamheid van de gezondheidsmaatregelen en aan de zelfredzaamheid van de bevolking in de bergen, zodat steeds minder hulp nodig is.’

John Lilipaly, voorzitter College van Bestuur ROC Zeeland, voormalig inspecteur voorgezet onderwijs, oud-kamerlid
‘Onderwijs is cruciaal voor de emancipatie van kwetsbare groepen en individuen. Vanuit mijn ervaring wil ik graag een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de initiatieven van de Stichting Vajra, die verbanden weet te leggen tussen westerse en oosterse benaderingswijzen van mens, maatschappij en cultuur. Het is mijn overtuiging dat het grensvlak tussen culturen een plek is waar mensen wezenlijke en diepgaande leerervaringen opdoen.’

Rambabu Nepal, oprichter van een campus in Kathmandu, secretaris van organisatie voor Nepalese literatuur, financieel manager Nepalese overheid
‘In Nepal staat het onderwijspeil op een laag niveau. Door onderwijs kunnen mensen zelfstandig worden, zodat zij hun eigen keuzes kunnen maken. Een land is pas veilig als er gelijke kansen voor vooruitgang zijn en discriminatie er uitgebannen is. Stichting Vajra levert een belangrijke bijdrage om dit te bereiken.’

drs. Shashi Paudyal, Nepalees, wonend in Nederland, honorair PR-vertegenwoordiger voor de Nepal Tourism Board, oprichter en voorzitter van de Nepal Development Academy
‘Ik heb gezien hoe Stichting Vajra met haar projecten succesvol bezig is de situatie van kansarmen in de Nepalese samenleving te verbeteren. Uit diverse projecten blijkt dat de Nepalese partnerorganisatie zeer wel in staat is de projecten in goede banen te leiden. De aanpak van Stichting Vajra sluit goed aan bij de armoedebestrijding in Nepal.’

drs. Cas de Stoppelaar, honorair consul-generaal voor Nepal in Nederland, voorzitter van de Summit Group (Kathmandu), schrijver van diverse boeken over Nepal en de Himalaya
‘Vajra doet goed werk. Mijn motivatie is echter vooral ook dat ik de mensen van Vajra persoonlijk aardig vind. Onopvallend doch ijverig, niet sentimenteel, hart op de goede plek. Bij Vajra voel ik me thuis.’

 

drs. Nico Tydeman, zenleraar, docent boeddhistische filosofie, schrijver van diverse boeken over het boeddhisme
‘Te midden van de bijna uitzichtloze situatie waarin Nepal verkeert, probeert de stichting op een zeer basaal niveau iets te bewerkstelligen voor een betere toekomst van dit land. Onderwijs is fundamenteel voor elke wijze van vooruitgang. Door kinderen waarvan men enige aanleg vermoedt de gelegenheid te geven goed onderwijs te volgen, schept Stichting Vajra hoop voor de toekomst. Onderwijs is de beste ontwikkelingshulp.’

drs. Jos van Veldhoven, artistiek leider van de Nederlandse Bachvereniging, docent koordirectie Conservatorium van Amsterdam en Koninklijk Conservatorium te Den Haag
‘Muziek verbroedert mensen over de gehele wereld. Maar waar het mensen lukt om de handen ineen te slaan om armoede te bestrijden, is vaak geld nodig. Ik sta vierkant achter het werk van Stichting Vajra in een van de armste landen ter wereld. Een oproep om de stichting te ondersteunen, klinkt mij dan ook als muziek in de oren!’