Vierde en laatste schoolgebouw voor een zonnige toekomst

De bouw van de Vajra Academy is in fasen verlopen. In 2007 verrees het huidige hoofdgebouw met klaslokalen, bibliotheek, kantoortje, slaapzalen, wasruimtes, eetzaal en keuken. In 2012 kwam er het internaatgebouw bij, waarvan de in 2015 opgelopen aardbevingsschade inmiddels hersteld is. In 2018 wordt een derde gebouw in gebruik genomen. De lokalen erin verruimen de capaciteit van de school met 180 leerlingen en daarmee de financiële armslag.
In de komende jaren gaat Vajra sparen voor een vierde, laatste schoolgebouw met een grote multifunctionele ruimte voor sport, feestelijkheden en overige bijeenkomsten, docentenkamers en kantoorruimtes. Voor de bouw ervan zijn wel nog de nodige donaties nodig. We hopen dat donateurs en fondsen ons in de komende jaren in staat zullen stellen de Vajra Academy volgens plan te voltooien, zodat dit laatste gebouw er staat wanneer de stichting over vijf jaar haar 25-jarig jubileum viert.
Onderwijskundig adviseur Boudewijn van Velzen: ‘Ik heb door de kwaliteit van bestuur veel vertrouwen in de toekomst van de Vajra Academy. De schoolleiding heeft goede ideeën, zet zich ervoor in, voert ze uit en… houdt vol. Gestaag doorgaan, dat is hun kracht. In veel landen die nog in ontwikkeling zijn zie je hoe soortgelijke initiatieven na verloop van tijd in elkaar zakken. Bij Vajra gebeurt dat niet.’

Begin 2020 waren we er nog zeker van dat de planning voor de laatste uitbreiding in 2023 gehaald zou worden. Maar toen kwam de uitbraak van covid-19, die ook Nepal zwaar heeft getroffen. Vajra Nederland heeft met een deel van het al gespaarde bedrag moeten bijspringen om de Academy draaiend te houden. De vooruitzichten zijn goed, maar misschien moet er nog iets langer worden doorgespaard. De laatste uitbreiding moet er komen!

(Voor het laatst bewerkt in december 2020)