Nepal schudt op zijn grondvesten

Op 25 april 2015 werd Nepal opgeschrikt door een zware aardbeving met verwoestende naschokken in de provincie Gorkha, nabij Kathmandu. Op 12 mei was er een tweede beving met het epicentrum in het noordoosten langs de grens met Tibet. Beide bevingen hebben aan duizenden mensen het leven gekost. In sommige gebieden is 90 procent van de huizen verwoest waardoor honderdduizenden dakloos werden. Stichting Vajra heeft kort na de bevingen noodhulp verleend via Vajra Nepal. Twee jaar na de aardbevingen is het herstel van de schade aan onze projecten nog in volle gang.

Schade aan de projecten van Vajra

Ziekenhuis
In het dorp Barhabise, op de weg van Kathmandu naar de grens met Tibet, was veel verwoest. De bewoners hebben nog jarenlang in tenten buiten het dorp gebivakkeerd. Het door Vajra gebouwde ziekenhuis was door de aardbeving al zwaar beschadigd. De naschokken hebben het helemaal doen instorten. De hulporganisatie Save the children heeft kort na de beving een noodziekenhuis gebouwd, dat nu nog steeds in gebruik is. De door Vajra gebouwde gezondheidssposten in de hoger gelegen dorpen zijn overeind gebleven en zijn ook nog steeds in bedrijf.

 

Scholen
In het dorp Ramche, 500 meter boven Barhabise, waren door de aardbeving bijna alle gezinnen hun huis kwijt, maandenlang moesten ze in tenten leven. De school die Vajra hier bouwde, moest worden afgebroken. Van veraf zag het gebouw er nog aardig uit, maar er zaten scheuren in de muren en binnen was het een puinhoop. Onderzoek wees uit dat het gebouw in zo’n slechte staat was, dat het levensgevaarlijk was om de kinderen hier nog binnen te laten. In 2016 is de school dan ook afgebroken. De kinderen kregen les onder een soort afdak van golfplaat. Ook de door Vajra gebouwde scholen in Chulti liep schade op en de school van Maneshwara stortte zelfs helemaal in.

Vajra Academy
De Vajra Academy ligt in het eerste aardbevingsgebied. 25 april was een zaterdag, maar midden in het schooljaar, dus de internaatkinderen waren allemaal op school aanwezig. Gelukkig is de Academy indertijd aardbevingsbestendig gebouwd. Het gebouw is stevig overeind blijven staan en echt gevaar voor de kinderen is er niet geweest. Maar dat is iets dat je pas achteraf weet. Het moment zelf moet een ongelooflijk beangstigende ervaring zijn geweest, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leraren en schoolleiding die paniek moesten zien te voorkomen. In de dagen daarna was de grootste zorg om te weten te komen hoe familieleden van de kinderen de ramp hadden doorstaan. Veel kinderen op de Academy komen uit bergdorpen, waarmee wekenlang geen contact mogelijk was.

Het internaat van de Academy heeft wel behoorlijk wat schade opgelopen, al is ook daarvan het casco goed behouden. Er zaten overal scheuren in de muren en het gebouw was er zo slecht aan toe dat de kinderen daar niet meer konden slapen. Een Nederlandse donateur van Vajra is meteen na de aardbevingen geld gaan inzamelen en daarmee zijn tenten aangeschaft. Die hebben nog heel wat maanden op het Academyterrein dienst gedaan als slaaptenten. De klaslokalen konden kort na de aardbeving weer in gebruik worden genomen. Het onderwijs is snel weer opgepakt.

Vajra Eco-resort
Het epicentrum van de tweede beving op 12 mei lag hoog in de bergen bij de grens met Tibet, heel dichtbij het Vajra Eco-resort. Het prachtige dorpje Yarmasingh, waarvan de bewoners zo betrokken waren bij de bouw, is volledig weggevaagd en zal ook niet meer worden opgebouwd, de bodem is er nu te instabiel. De dorpelingen zijn verhuisd naar andere plekken. De structuur van het gebouw van het Resort heeft de aardbeving goed doorstaan, maar er was heel veel schade, zoals op de foto’s te zien is. Gelukkig is de grond hier wel stabiel, het is een van de veiligste plekken in de omgeving en dat is voor de toekomst van het resort van groot belang.

Nieuw hostel en nieuwe scholen
Vajra is na de aardbevingen onmiddellijk begonnen met fondswerving. Veel trouwe donateurs hebben giften gestort en we hebben ook een heleboel nieuwe mensen bereikt. Ook de 2500 km lange voettocht van Maarten Olthof van Utrecht naar Assisi (van mei tot september 2015) heeft nieuwe donateurs en grote giften opgeleverd. Hierdoor konden we al snel 10.000 euro overmaken voor noodhulp in de vorm van voedsel, dekens en tenten voor de dorpen boven Barharbise, hulp die door Vajra Nepal is gecoördineerd.
Maar bij zo’n grote ramp kun je als kleine organisatie op het gebied van noodhulp verder weinig bijdragen en dus heeft Vajra zich snel daarna geconcentreerd op de mogelijkheden voor herbouw en restauratie van scholen. Belangrijk hierbij was dat stichting Wilde Ganzen het door ons bijeengebrachte geld met maar liefst vijftig procent heeft vermeerderd. Hierdoor kon de school van Ramche geheel worden herbouwd, de school van Chulti worden hersteld en het internaat van de Vajra Academy worden gerestaureerd.

Het beschadigde hostel bij de Vajra Academy is inmiddels in zijn oude glorie hersteld. De inrichting is nu iets anders dan in het oude gebouw. Zo zijn er voor de oudere leerlingen slaapzaaltjes met minder bedden.
Bij de herbouw van de scholen in Maneshwara en Ramche kreeg Vajra te maken met administratieve obstakels. Het gaat hier om scholen die door Vajra aan de overheid zijn  overgedragen, en die nu niet zomaar op eigen initiatief herbouwd mochten worden. De Nepalese overheid verkeerde ten tijde van de aardbevingen in een overgangsfase – een nieuw staatsbestel en een nieuw te ontwerpen grondwet – en wilde greep houden op de hulpprojecten die van alle kanten werden geïnitieerd. Een nieuwe regel was dat onder meer schoolgebouwen moesten voldoen aan een door de overheid zelf ontwikkeld basisontwerp. Op zich een goede zaak, alleen heeft het lange tijd geduurd voordat dat ontwerp er kwam. Een ander obstakel was dat de overheid eiste dat de school in Maneshwara veel groter zou worden herbouwd, met niet alleen plek voor een basisschool maar ook voor een college. Het ontwerp dat uiteindelijk hiervoor is gemaakt, was voor Vajra financieel onhaalbaar. Daarom is besloten alleen de scholen in Chulti en Ramche aan te pakken.

   

In Chulti waren naar verhouding kleine reparaties nodig. Die zijn inmiddels gedaan. In Ramche moest de school helemaal worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. De nieuwe school is in augustus 2019 in gebruik genomen.

(Voor het laatst bewerkt in september 2019)