De kosten die Stichting Vajra in haar bestaan in Nederland heeft gemaakt, bedragen samen minder dan één procent van alle inkomsten. Doordat het rentepercentage op tijdelijke Vajra-banktegoeden hoger was, kon hierdoor elke euro van donateurs aan projecten in Nepal worden besteed. Stichting Vajra heeft dus geen overheadkosten – de spreekwoordelijke ‘strijkstok’. Alle medewerkers van Stichting Vajra zijn vrijwilliger, zowel bestuursleden als adviseurs, leden van comité van aanbeveling, stagiaires, studenten of mensen die op een andere manier voor de stichting werken. Niemand ontvangt een salaris en over het algemeen wordt geen gebruik gemaakt van het recht om onkosten te declareren. Hierdoor kunnen alle donaties aan Stichting Vajra rechtstreeks ten goede komen aan projecten in Nepal.