De kosten die Stichting Vajra in de afgelopen decennia in Nederland heeft gemaakt, bedragen samen minder dan één procent van alle inkomsten. Doordat het rentepercentage op tijdelijke Vajra-banktegoeden over de gehele periode hoger was, kon hierdoor elke euro van donateurs en fondsen aan projecten in Nepal worden besteed. Stichting Vajra heeft geen overheadkosten – de spreekwoordelijke ‘strijkstok’ – doordat zowel bestuur als vrijwilligers onbezoldigd werken en zij geen declaraties indienen.
In het document jaarrekening is ook het bestuursverslag is opgenomen.

In 2020 heeft de fiscus het ANBI-formulier publicatieplicht ingevoerd. Dit tref je daarom vanaf 2020 aan naast de jaarrekening.

Jaarrekening 2022 ANBI-formulier publicatieplicht 2022
Jaarrekening 2021 ANBI-formulier publicatieplicht 2021
Jaarrekening 2020 ANBI-formulier publicatieplicht 2020
Jaarrekening 2019
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2013
Jaarrekening 2012

Heb je vragen over de jaarrekening van Stichting Vajra, neem dan contact op met Maarten Olthof, olthof@vajra.nl