Al het werk voor Stichting Vajra wordt gedaan door vrijwilligers. Dit geldt voor Nederland en ook voor Nepal. Wanneer bestuursleden of andere vrijwilligers naar Nepal reizen, doen zij dat op eigen kosten. Zo worden alle donaties – van fondsen en van particulieren – ook werkelijk gebruikt voor onze projecten.

Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2013
Jaarcijfers 2012

Heeft u vragen over de jaarcijfers van Stichting Vajra, neem dan contact op met onze penningmeester, Tonia Star, toniastar108@gmail.com