De kosten die Stichting Vajra in de afgelopen decennia in Nederland heeft gemaakt, bedragen samen minder dan één procent van alle inkomsten. Doordat het rentepercentage op tijdelijke Vajra-banktegoeden over de gehele periode hoger was, kon hierdoor elke euro van donateurs en fondsen aan projecten in Nepal worden besteed. Stichting Vajra heeft geen overheadkosten – de spreekwoordelijke ‘strijkstok’ – doordat zowel bestuur als vrijwilligers onbezoldigd werken en zij geen declaraties indienen.

Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2013
Jaarcijfers 2012

Heeft u vragen over de jaarcijfers van Stichting Vajra, neem dan contact op met onze penningmeester, Tonia Star, toniastar108@gmail.com