De kosten die Stichting Vajra in de afgelopen decennia in Nederland heeft gemaakt, bedragen samen minder dan één procent van alle inkomsten. Doordat het rentepercentage op tijdelijke Vajra-banktegoeden over de gehele periode hoger was, kon hierdoor elke euro van donateurs en fondsen aan projecten in Nepal worden besteed. Stichting Vajra heeft geen overheadkosten – de spreekwoordelijke ‘strijkstok’ – doordat zowel bestuur als vrijwilligers onbezoldigd werken en zij geen declaraties indienen.
 Jaarcijfers 2021
Jaarcijfers 2020
Jaarcijfers 2019
Jaarcijfers 2018
Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2013
Jaarcijfers 2012
Heeft u vragen over de jaarcijfers van Stichting Vajra, neem dan contact op met Maarten Olthof, olthof@vajra.nl