Gebruik voor het doorgeven van een adreswijziging of om je aan te melden voor de nieuwsbrief deze link

Adres

Rielerkolkweg 1
7416 SL Deventer

Bankgegevens

Stichting Vajra
IBAN NL96INGB0003237025
BIC INGBNL2A
t.n.v. Stichting Vajra, Amsterdam
KvK nr. 30146196

Voorzitter

Maarten Olthof
Tel: 06 194 00 886

Secretaris

Jet Hangelbroek
Tel: 06 272 73 193

Penningmeester

Edzo Ebbens
Tel: 06 215 75 971

Publiciteit/contact met donateurs

Marlies Hagers
Tel: 06 225 59 177

Sponsoring leerlingen

Cécile Sanders
Tel: 06 411 237 74

Onderwijsadviseur

Boudewijn van Velzen
Tel: 030 273 19 45