ANBI-gegevens
Stichting Vajra is door de Nederlandse overheid erkent als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Ditbetekent dat u giften aan Stichting Vajra kunt aftrekken van uw belastbare inkomen.
De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan Stichting Vajra voldoet.
Klik hier boven onder ‘Over ons’ in het submenu onder ‘ANBI’ op gegevens waarover u meer wilt weten.