ANBI-gegevens
Stichting Vajra is door de Nederlandse overheid erkent als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Ditbetekent dat u giften aan Stichting Vajra kunt aftrekken van uw belastbare inkomen.
De belastingdienst stelt hiervoor een aantal voorwaarden waaraan Stichting Vajra voldoet. Klik op een van onderstaande linken voor meer informatie: