Verscheidene begunstigers hebben aangegeven Stichting Vajra in hun nalatenschap te hebben opgenomen. In hun testament stellen zij een deel van hun bezit ter beschikking door middel van een legaat of zij benoemen Stichting Vajra bij wijze van erfstelling tot mede-erfgenaam. Onze stichting is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en dergelijke instellingen zijn mede door de inspanningen van Johan Cruijff met ingang van 1 januari 2006 volledig vrijgesteld van successierecht. Uw notaris kan u alles hierover vertellen. Ook kunt u contact opnemen met onze penningmeester.