Vrijwilligerswerk
Alle projecten lopen in een intensief overleg tussen Stichting Vajra hier in Nederland en Vajra Foundation Nepal, onze zusterorganisatie in Kathmandu.

Stichting Vajra zendt regelmatig studenten en vrijwilligers uit. Daarvoor is in het algemeen een lange voorbereidingstijd nodig. Bij het werk als vrijwilliger komt nogal wat kijken. Het werken in een ontwikkelingsland kan makkelijk tegen vallen. Vaak heeft dit te maken met (te) hoge verwachtingen en/of de te korte tijd om in het land te zijn. De grote verschillen in cultuur, de andere manier van werken en de kans om daar ziek te worden, maken het moeilijk te beoordelen hoe het zal zijn om in Nepal te werken. De vraag die voorop moet staan is: “Wat heb ik Nepal te bieden?”.

Stichting Vajra zet vrijwilligers in nadat een zorgvuldige afstemming is gemaakt en is bekeken of iemand in een project past. De meeste kans van slagen heeft een uitzending als men voor vijf tot zes maanden naar Nepal kan gaan. Bij een kort verblijf loopt men de kans dat men vertrekt tegen de tijd dat men is ingewerkt. Verder geldt: hoe duidelijker men een vaardigheid bezit, des te meer een project daar baat bij kan hebben. Studenten kunnen worden uitgezonden als dit past in hun studie en er een duidelijke studieopdracht aan ten grondslag ligt.

Stichting Vajra heeft geen middelen om vrijwilligers betaald uit te zenden. Het geld dat binnenkomt gaat rechtstreeks naar de projecten. Tot nu toe hebben vrijwilligers hetzij zelf de kosten van vervoer en verblijf betaald, hetzij daarvoor zelf subsidie aangevraagd en die soms inderdaad gekregen. Ook familie en vrienden zijn vaak een gulle bron. In het algemeen denken en werken onze vrijwilligers actief mee bij het vinden van sponsors voor de projecten die zij zelf gaan uitvoeren. Ook betrokkenheid bij de projecten na terugkeer in Nederland wordt bijzonder op prijs gesteld.

Als je bij Stichting Vajra vrijwilligerswerk zou willen doen, lees dan de gedeelten op deze site goed door waar je zou willen werken. Je kunt contact opnemen met voorzitter Maarten Olthof. Graag ontvangen we:

een uitgebreide brief
met curriculum
referenties

Je reactie moet in het Engels gesteld zijn zodat hij doorgestuurd kan worden naar Nepal.

Vermeld hierbij ook:

wat je motivatie is
wat je in Nepal denkt te kennen doen op grond van opleiding en ervaring
wat je er zou wi­llen doen
of je alléén naar Nepal gaat of samen met anderen
in welke periode je wilt gaan.

Biedt de brief hiertoe aanleiding, dan wordt je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De ervaring leert dat er over het algemeen geruime tijd verstrijkt voordat het tot een uitzending komt.

Overige stichtingen die potentieel vrijwilligers naar Nepal uitzenden, vindt men op de site van het Nepalese Consulaat