Scholenbouw

Nabij de route van Kathmandu naar Tibet, dwars door Sindhupalchowk, ligt het dorp Ramche. Er wonen zo’n 5000 mensen, verspreid over een aantal gehuchten, hoog in de bergen en ver weg van de toeristische centra. In Ramche bleek een actieve groep dorpelingen te bestaan met allerlei ideeën om het dorp vooruit te helpen. Ze beloofden Vajra ervoor te zorgen dat bij concrete projecten de Nepalese overheid twintig procent van de kosten daarvan op zich zou nemen en de bevolking zelf vijf procent, in de vorm van arbeid.

In de afgelopen twintig jaar heeft Vajra in Sindhupalchowk zes scholen gebouwd voor in totaal ongeveer 3300 leerlingen. Daarbij hebben we assistentie gekregen van studenten van de TU Delft. De oude schoolgebouwen werden tot de grond toe afgebroken en in de plaats ervan kwamen grotere scholen met tweemaal zoveel lokalen. Ook werden er sanitaire voorzieningen aangebracht en ontving de school inventaris en leermiddelen. Belangrijk was de nieuwe gebouwen bestand te maken tegen aardbevingen, want we wisten wel dat die in Nepal regelmatig voorkomen. Helaas heeft de grote aardbeving in 2015 een aantal scholen toch erg beschadigd. In Ramche moest de school zelfs worden afgebroken en opnieuw opgebouwd. Zie Reconstructie na de aardbevingen.

Vajra Nepal bouwde ook een school die voor 100 procent vanuit Nepal is gefinancierd: voorzitter Ramkaji Paudel zamelde in 2008 geld in onder oud-leerlingen van zijn oude basisschool in Barhabise, om die te laten herbouwen en uit te breiden met een afdeling voor voortgezet onderwijs.

Vajra heeft deze scholen steeds bij de feestelijke opening ervan overgedragen aan de gemeenschap, die het beheer van de school verder op zich neemt. Het zijn en blijven overheidsscholen.