De kosten die Stichting Vajra in de afgelopen 20 jaar in Nederland heeft gemaakt, bedragen samen minder dan één procent van alle in- komsten. Doordat het rentepercentage op tijdelijke Vajra-banktegoeden hoger was, kon hierdoor elke euro van donateurs en fondsen aan projecten in Nepal worden besteed. Stichting Vajra heeft geen overheadkosten – de spreekwoordelijke ‘strijkstok’ – doordat zowel bestuur als vrijwilligers onbezoldigd werken en zij geen declaraties indienen.

Jaarcijfers 2017
Jaarcijfers 2016
Jaarcijfers 2015
Jaarcijfers 2014
Jaarcijfers 2013
Jaarcijfers 2012

Heeft u vragen over de jaarcijfers van Stichting Vajra, neem dan contact op met onze penningmeester, Tonia Star, toniastar108@gmail.com