Aan het hoofd van de Vajra Academy staan Udit Bhatta (rechts) en Bhupendra Thapa als tweekoppige directie. Udit houdt zich vooral met onderwijs bezig, Bhupendra beheert de financiën en de werving van leerlingen. Allebei geven ze ook les op school. “Daardoor komt het nadenken over onderwijs en waar we met de school naartoe willen soms wat in het gedrang”, zegt Udit. “We hopen volgend jaar wat minder les te kunnen geven om tijd voor beleidswerk vrij te maken.”
Udit en Bhupendra kiezen voor een wezenlijk andere educatieve aanpak dan die van particuliere scholen en  overheidsscholen en noemen ‘projectonderwijs’ als belangrijkste verschil. Udit: “Wij werken hier op school met vier ‘huizen’. In elk ‘huis’ zitten leerlingen van jong tot oud bij elkaar om samen aan projecten te werken. Zo leren ze van elkaar.” Bhupendra noemt als tweede verschil dat leerlingen er niet gestraft, maar juist beloond worden, “al vinden sommige ouders dat straf juist goed is …”
Doel van hun onderwijsaanpak is de scholieren voor te bereiden op het leveren van een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Daarvoor is het belangrijk dat kinderen zich bewust worden van hun talenten en leren elk talent goed te ontwikkelen. Bhupendra: “Zo maken wij kinderen tot gelukkige mensen!” Een goede docent ontdekt hoe elk kind het beste leert en past per leerling het onderricht aan, aldus Udit: “Pas daarmee help je een kind zelfstandig verder te komen.”
Beide schoolhoofden hechten sterk aan onderwijskundige nascholing van alle leraren. Die moeten elk jaar verplicht een cursus volgen en worden op hun salaris gekort als ze zich daaraan onttrekken. Bhupendra: “Wij kiezen bewust voor toegewijde docenten die volledig voor onze school willen gaan.”
In het verlengde van dit kwaliteitsbeleid zijn er plannen voor hoger onderwijs aan een Vajra-hogeschool (‘college’) met bachelor- en masteropleidingen. Udit: “We willen een learning centre opzetten als nascholingsinstituut voor externe docenten, zo mogelijk met faciliteiten voor studieverblijf intern.”