Wat kunt u doen? Help mee de Vajra Academy te voltooien

Eerste Changemaker School in Nepal

Nepal is een arm land, maar er is een groeiende middenklasse die bereid is te betalen voor goed onderwijs. Wie geld heeft, stuurt zijn kinderen naar een particuliere school, omdat ze op een staatsschool niet makkelijk zullen slagen voor het staatsexamen. Vajra bouwde zeven scholen die alle zijn overgedragen aan de Nepalese overheid. Hoewel het belangrijk is dat deze scholen er zijn gekomen, blijft de kwaliteit van onderwijs op deze staatsscholen erg beperkt. Een logische volgende stap was daarom zelf een particuliere school oprichten. Een school waarin alle idealen van Vajra konden samenkomen: kwaliteitsonderwijs, solidariteit en duurzaamheid. Na een periode van intensieve plannenmakerij werd in 2005 grond aangekocht in de Kathmanduvallei. Op 6 april 2006 legden Maarten Olthof en Ramkaji Paudel de eerste steen van de Vajra Academy en precies een jaar later stond het hoofdgebouw er en konden de eerste leerlingen ontvangen worden. Ruim tien jaar later zijn drie van de vier gebouwen voltooid. Over vijf jaar moet het laatste gebouw er staan en is de school helemaal klaar. Intussen heeft de Academy bovendien een eervolle onderscheiding gekregen: Eerste Changemaker School in Nepal!

 

Links het masterplan van de Vajra Academy, ontworpen in 2004. Rechts de situatie van juni 2017.
De twee gebouwen links zijn klaar, het hoogste gebouw wordt begin 2018 opgeleverd. Het gebouw
rechts moet in 2023 de Vajra Academy completeren.

Kwaliteitsonderwijs
‘Hier worden geen kinderen geslagen’
De Vajra Academy wordt geleid door een Nepalees bestuur en er werken uitsluitend gekwalificeerde Nepalese docenten. Door uitwisseling wordt het onderwijs verrijkt met kennis uit Nederland. Volgens onderwijskundige Boudewijn van Velzen, die adviseur is van de Academy, merk je goed de invloed van die uitwisseling. “Een aantal van de docenten gebruikt didactiek die echt vernieuwend is in Nepal”, zegt hij. “En door hun aandacht voor het milieu zie je er vormen van projectonderwijs die je op andere particuliere scholen in Nepal niet tegenkomt. Ze lopen daar de schooltuin in of ze doen experimenten met de zonnepanelen.”

De tweekoppige directie: Udit Bhatta en Bhupendra Thapa. Lees hier wat zij zeggen over hun idealen met de Vajra Academy.

Leidraad voor het onderwijs vormen de seven keypoints van de school. Bovenaan staat: hier worden geen kinderen geslagen. Dat zegt al veel over de manier waarop de Vajra Academy zich onderscheidt van veel Nepalese scholen, waar de lat altijd klaar ligt.
Dat het onderwijs er mag zijn, blijkt onder meer uit het feit dat tot nu toe alle eindexamenleerlingen voor het staatsexamen zijn geslaagd. Met goede cijfers bovendien.

Solidariteit
Meisjes en dalits hebben een streepje voor
De Academy bevordert solidariteit door bemiddelde ouders te laten meebetalen aan onderwijs voor kansarme klasgenoten van hun kinderen. Solidariteit bestaat ook tussen Nederland en Nepal, en wel in de vorm van sponsoring. In 2017 ontvingen maar liefst 135 leerlingen een beurs vanuit Nederland. In de twintig jaar dat Vajra nu
bestaat, bedraagt het totale aantal gesponsorde scholieren een veelvoud daarvan. Sponsoring vanuit Nederland
blijft belangrijk zolang de geplande bouw van de Academy niet voltooid is en de school daardoor niet op volle sterkte heeft kunnen draaien. Zodra dit wel het geval is, naar verwachting binnen enkele jaren, wordt de steun uit Nederland
afgebouwd. Verstrekking van beurzen is vastgelegd in de statuten van de school, waardoor de school zelf kansarme leerlingen kan blijven begunstigen, onafhankelijk van Stichting Vajra.

Damodar Paudel van de Vajra Ex-Student Association. Lees hier op welke manier deze club solidariteit in praktijk brengt.

De Academy biedt plaats aan leerlingen van verschillende kasten, klassen en religies en vormt zo als ‘regenboogschool’ een dwarsdoorsnede van de Nepalese samenleving. Meisjes en scholieren uit lage kasten hebben een streepje voor bij de toekenning van beurzen. Het zijn scholen en plaatselijke overheden verspreid over geheel Nepal die bij Vajra een kind voor een beurs voordragen omdat het door intelligentie is opgevallen en de ouders goed onderwijs niet kunnen betalen. Selectie vindt plaats door een commissie van drie Vajra-bestuursleden en een deskundige uit het desbetreffende district. Daarbij wordt zorgvuldig nagegaan of de ouders de school inderdaad niet kunnen betalen.

Duurzaamheid
Zonnekeuken, biogas en biologische groenten
De zonnekeuken leert Vajra-scholieren spelenderwijs hoe ettelijke maanden per jaar met de zon kan worden gekookt. Zij zien hoe koeienpoep uit de schoolboerderij in een biogastank tot gas wordt, te gebruiken als brandstof in schoolfornuizen wanneer de zon eventjes niet schijnt. En dat je die vergiste mest daarna alsnog op de akker kunt gebruiken. Met plezier werken de kinderen in de biologische schooltuin. Ze hebben daarmee bij een landelijke wedstrijd zelfs de eerste prijs behaald.

(Voor het laatst bewerkt in januari 2018)