Een beurs voor een leerling op de Vajra Academy is niet duur: voor 1 euro per dag sponsort u al een leerling! Voor 2 euro per dag geeft u een leerling uit de bergen een woonplek in het Vajra hostel. Bovendien kunt u van de belasting tot 52 procent terug ontvangen.
In de folder studiebeurs leest u meer over de mogelijkheid om een leerling via een studiebeurs de kans te geven een opleiding te volgen aan de Vajra Academy. U kunt ook direct contact opnemen met de coördinator studiebeurzen, Cécile Sanders, Kribbestraat 47-II, 1079 WN Amsterdam, cecile.sanders@vajra.nl

Sparen voor een studiepotje
Een kind sponsoren is geen garantie voor succes. De kinderen worden zorgvuldig geselecteerd, maar er zijn veel onzekere factoren. Wie kan voorspellen hoe een kind uit een afgelegen dorp zich zal redden, ver van zijn ouders in een internaat? ‘Natuurlijk is er geregeld wat aan de hand’, vertelt Vajra-voorzitter Maarten Olthof. ‘Soms komt een kind na de vakantie ineens niet meer terug op school. Dan moet je zien te achterhalen waarom. Het kan heimwee zijn, of ziekte in de familie. Of de ouders zijn ineens verhuisd.’ Dan moet Vajra de situatie aan de sponsors uitleggen. Gelukkig tonen die meestal begrip en blijven ze bereid geld te doneren voor een nieuwe leerling.

Ondanks de onzekerheden blijft sponsoring een mooie, directe manier om kansarme kinderen een kans te geven. Cecile Sanders: ‘Er is zelfs iemand die elk jaar naar Nepal reist om ‘haar’ kind te bezoeken en die nu aan het sparen is voor een studiepotje voor het meisje. Niet dat alle sponsors hun kind op de voet volgen hoor. Ik stuur iedereen na elk trimester het rapport met de vorderingen van het kind, maar ik hoor echt niet altijd van iedereen iets terug. Toch denk ik dat het persoonlijke voor veel mensen telt.’

Reacties van sponsorouders