Het onderwijs op de Academy is gebaseerd op een door Vajra ontwikkelde leidraad, de zogeheten ‘seven keypoints’:

• De school leidt leerlingen op tot jonge mensen met excellente competenties.
• De school biedt interactief en innovatief onderwijs zonder eenrichtingsverkeer, waarbij leraren in hun rol van begeleider leerlingen gelegenheid tot een eigen inbreng bieden in klassen met niet meer dan 30 leerlingen.
• De school toont persoonlijke aandacht voor elke leerling, duldt geen discriminatie, zoals op basis van kaste, sekse of religie, en straft evenmin, zoals door slaag, uitsluiting of psychische mishandeling.
• De school verzorgt met regelmaat (nascholings)cursussen voor leraren en staf.
• De school bevordert een sociale en creatieve basisattitude bij leerling én leraar door middel van sociale projecten.
• De school bevordert een milieubewuste attitude van de leerling, zowel binnen als buiten de instelling.
• De school evalueert het onderwijs jaarlijks, onder meer door toetsing aan de seven keypoints.